Title: Reklama v kulturním srovnání: Propagace piva v České republice a Německu
Other Titles: Advertisement in a cultural comparison: Promotion of beer in the Czech Republic and Germany
Authors: Bartovská, Jaroslava
Advisor: Heinrich, Dietmar
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5630
Keywords: reklama;slogan;pivovar;mezikulturní srovnání;jazykové prostředky
Keywords in different language: advertisement;phrase;brewery;cultural comparison;linguistic means
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem reklamy na pivo z hlediska mezikulturního srovnání v České republice a Německu. Díky široké škále možností propagace produktů byla pozornost věnována především používaným sloganům vybraných malých pivovarů v českém jihozápadním příhraničí a sousedním Bavorsku. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy pro pochopení problematiky reklamy a sloganu. V praktické části jsou analyzovány konkrétní používané slogany ve vybraných pivovarech. Závěr práce je věnován porovnání a shrnutí zjištěných podobností a rozdílů v reklamě v obou zemích.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concentrated on advertisement of beer in a cultural comparison in the Czech Republic and Germany. Due to many opportunities, how to advertise the products is the analysis focused on most used phrases in chosen breweries. In a theoretical part there are described the most important terms which are connected with advertisement and which help to understand the questions of advertisement and phrase. In the practical part is held forth on introducing particular breweries and analysis of the most used phrases. At the end of the bachelor thesis there are the confrontation and the summary of the realized issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslava Bartovska 2012.pdfPlný text práce800,38 kBAdobe PDFView/Open
bartovska_vp.pdfPosudek vedoucího práce423,17 kBAdobe PDFView/Open
bartovska_op.pdfPosudek oponenta práce434,53 kBAdobe PDFView/Open
bartovska_obh.pdfPrůběh obhajoby práce110,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.