Title: Srovnání tradičních a moderních výukových metod ve výuce NJ
Other Titles: Comparison of traditional and modern teaching methods of German language
Authors: Zmrzlá, Nikol
Advisor: Šíp, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5639
Keywords: srovnání;německý jazyk;reformní pedagogika;praxe;základní škola;hospitace;Waldorfská škola
Keywords in different language: comparison;german language;education reform;practice;elementary school;inspection;Waldorf school
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním tradičních a alternativních metod ve výuce německého jazyka. Je rozdělena do dvou částí. První část pojednává obecně o alternativních a tradičních metodách, o jejich histori a vývoji (především reformní pedagogiky). Druhá část se potom týká využití obou druhů metod v praxi na základní škole a také hospitace ve Waldorfské škole. Na konci práce srovnávám alternativní a tradiční výuku na základě mých zkušeností z praxe na základní škole a z hospitace ve Waldorfské škole.
Abstract in different language: This thesis deals with a comparison of traditional and alternative methods in teaching the German language. It is divided into two parts. The first part deals generally with alternative and traditional methods, their history and development (especially education reform). The second part then relates to the use of both kinds of methods in practice in the elementary school clasroom and in the Waldorf school. At the end of the work comparing alternative and traditional teaching based on my experience from practice and from the elementary school classroom and from inspection in a Waldorf school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-NikolZmrzla.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
zmrzla_vp.pdfPosudek vedoucího práce284,54 kBAdobe PDFView/Open
zmrzla_op.pdfPosudek oponenta práce835,59 kBAdobe PDFView/Open
zmrzla_obh.pdfPrůběh obhajoby práce89,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.