Title: Vybraná epická díla středověku v současných literárních adaptacích
Other Titles: Selected medieval epic works in contemporary literary adaptations
Authors: Červená, Lucie
Advisor: Kováříková, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5651
Keywords: středověk;epos;adaptace;Gottfred von Straßburg;Günter de Bruyn;Joachim Nowotny;rozbor.
Keywords in different language: the Middle Ages;the epic;adaptation;Gottfred von Straßburg;Günter de Bruyn;Joachim Nowotny;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá dvěma literárními adaptacemi středověkých eposů. Cílem této práce je zjistit, jaký význam má převyprávění těchto eposů pro děti a mládež v současnosti. Výchozími texty je román Tristan a Isolda od autora Günter de Bruyn a pověst o Gudrun od Joachim Nowotny. Předmětem práce je popis doby, ve které obě díla vznikla a samozřejmě také rozbory obou adaptací. Význam literárních adaptací je jasně ukázán na ději obou příběhů, především na vlastnostech hlavních hrdinů.
Abstract in different language: This graduation theses deals with the two literary adaptations of the medieval epics. The aim of this work is the importance of the adaptations for children and young people in the present to determine. The default texts are the novel, Tristan and Isolde by author Günter de Bruyn and the story of the Gudrun from Joachim Nowotny. The subject of the work is the description of the period in which were both of the literary works created and of course also analyzes the two adaptations. The importance of literary adaptation is clearly shown in the plot of both stories especially on the characters of the main protagonist .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce800,97 kBAdobe PDFView/Open
cervena_vp.pdfPosudek vedoucího práce353,9 kBAdobe PDFView/Open
cervena_op.pdfPosudek oponenta práce425,92 kBAdobe PDFView/Open
cervena_obhN.pdfPrůběh obhajoby práce216,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.