Title: Spolkový život na Strakonicku před rokem 1914
Other Titles: The Czech national societies and clubs in Strakonice and its surroundings (Southwesten Bohemia) before 1914
Authors: Ouředníková, Petra
Advisor: Kumpera, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5686
Keywords: spolky;spolkový život;Strakonice;Volyně;2. polovina 19. století
Keywords in different language: clubs;societies;clubbing life;Strakonice;Volyně;2nd half of 19th century
Abstract: Práce se zabývá spolkovým životem na Strakonicku. Začátky spolkového života spadají do 2. poloviny 19. století. Práce popisuje vznik, historii a činnost některých spolků na Strakonicku před rokem 1914, kdy začala první světová válka, která vývoj spolků zpomalila nebo úplně přerušila. Oblast Strakonicka reprezentují dvě města ? Strakonice a Volyně. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První část se věnuje spolkovému životu ve Strakonicích, druhá část spolkovému životu ve Volyni. Obě části jsou rozděleny na kapitoly, každá z nich se věnuje jednomu konkrétnímu spolku, který zde působil nebo dosud působí.
Abstract in different language: This thesis presents some societies and clubs in Strakonice and its surroundings. The clubs began to form in the second half of the 19th century. The thesis describes the establishment, history and activity of these clubs before 1914. In 1914 began the First World War, which slowed or interrupted their development. This region is represented by two towns ? Strakonice and Volyně. The thesis is divided into two parts. The first part deals with societies in Strakonice, the second part deals with societies in Volyně. Both of parts are divided into chapters. Each of them describes one club, which worked in the town or still works there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ourednikova 2012.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Ourednikova V.pdfPosudek vedoucího práce68,14 kBAdobe PDFView/Open
Ourednikova O.pdfPosudek oponenta práce987,69 kBAdobe PDFView/Open
Ourednikova P.pdfPrůběh obhajoby práce23,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.