Title: Manželství u beduínského kmene Rualů: komparace beduínského manželství s manželstvím v soudobé islámské společnosti
Other Titles: Marriage of the Rwala Bedouins: Comparison between Bedouin Marriage and Marriage of Contemporary Islamic Society
Authors: Grulich, Vladimír
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5690
Keywords: beduíni;Rualové;Alois Musil;islámské manželství;reformy v islámu;islámské rodinné právo;Egypt;Tunisko;Pákistán;Libye;Sýrie;Saúdská Arábie;Irák
Keywords in different language: beduins;Rwala bedouins;Alois Musil;islamic marriage;reforms of islam;islamic family law;Egypt;Tunisia;Pakistan;Libya;Syria;Saudi Arabia;Iraq
Abstract: Diplomová práce se zabývá komparací manželství u beduínského kmene Rualů a manželství v soudobé islámské společnosti. Studie má čtyři kapitoly. První kapitola se zaměřuje na popis manželství v islámu dle Koránu a hadíthů. Druhá kapitola popisuje manželství Rualů. Třetí kapitola si klade za cíl uvést reformy rodinného práva ve vybraných islámských zemích v průběhu 20. století. Čtvrtá kapitola se věnuje komparaci.
Abstract in different language: This thesis tries to compare marriage of the Rwala bedouins with marriage of contemporary Islamic society. There is four chapters. The first chapter is aimed at description of marriage in Islam according to the Koran and hadíths. The second one describes marriage of the Rwala bedouins. The third one narrates about reforms of marriage law, which were applied in various Islamic states during the twentieth century. The fourth chapter compares all the information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Vladimir Grulich.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Grulich V.pdfPosudek vedoucího práce82,11 kBAdobe PDFView/Open
Grulich O.pdfPosudek oponenta práce60,96 kBAdobe PDFView/Open
Grulich P.pdfPrůběh obhajoby práce22,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.