Title: Václav Mentberger a vznik muzea v Kasejovicích
Other Titles: Václav Mentberger and origin of the Museum in Kasejovice
Authors: Sekáčová, Marie
Advisor: Stočes, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5692
Keywords: Václav Mentberger;Kasejovice;muzeum;regionální historie;starožitnosti
Keywords in different language: Václav Mentberger;Kasejovice;museum;regional history;antiquities
Abstract: Diplomová práce se věnuje amatérskému historikovi Václavu Mentbergerovi, podává jeho životopis a současně popisuje jeho sběratelskou činnost, která se stala základem dnešního Muzea Kasejovice.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the amateur historian Václav Mentberger. It describes his biography and his collecting activities, which became the base of the contemporary museum of Kasejovice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Marie Sekacova.pdfPlný text práce9,53 MBAdobe PDFView/Open
Sekacova V.pdfPosudek vedoucího práce186,76 kBAdobe PDFView/Open
Sekacova O.pdfPosudek oponenta práce335,01 kBAdobe PDFView/Open
Sekacova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.