Title: Rokycany od Velké války do současnosti Regionální dějiny 20. století a jejich využití ve vyučování dějepisu na ZŠ
Other Titles: Rokycany since the Great War to the present Regional history of the 20th century and their use in teaching history at elementary schools
Authors: Rada, Lukáš
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5706
Keywords: Rokycany;20. století;historie;podniky;kultura;školy;osobnosti;rudoarmějec
Keywords in different language: Rokycany;20. century;history;factory;culture;schools;personality;rudoarmějec
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje historii 20. století v Rokycanech a využití regionálních dějin ve vyučování dějepisu. První část chronologicky mapuje dějiny města od první světové války až do roku 2000. Vybrané kapitoly sledují vývoj významných průmyslových podniků, škol a zajímavých kulturních míst. Druhá část je zaměřena na didaktické aplikace a jejich využití právě při vyučování regionálních dějin. V této kapitole navrhuji několik dlouhodobých projektů, které doplňují živé oslovo učitele a rozvijí zájem a kreativitu žáků. Také jsem připravil rozsáhlý pracovní list, jenž lze využít při návštěvě místního vojenského Muzea na demarkační linii. Žáci zde pracují jak na základě vlastních vědomostí a zkušeností tak se samotnou expozicí muzea.
Abstract in different language: Main topic of this thesis is the history of the 20th century in Rokycany and also use of regional history in teaching history. The first part charts the chronological history of the town since World War II until the beginning of the 21st century. Selected chapters follow the development of major industrial companies, schools and interesting cultural sites. The second part is focused on methodological applications and their use in the classrooms. I propose several long-term projects in this chapter, which complement and develops pupils' interest and creativity. I also prepared a large worksheet, which can be used during a visit to a local military museum on the demarcation line. Pupils are working both on its own knowledge and experience to the museum itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Rokycany od Velke valky do soucasnosti.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Rada V.pdfPosudek vedoucího práce139,89 kBAdobe PDFView/Open
Rada O.pdfPosudek oponenta práce52,81 kBAdobe PDFView/Open
Rada.pdfPrůběh obhajoby práce18,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.