Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMichalík, Petr
dc.contributor.authorKrál, Jan
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:53:57Z
dc.date.available2011-06-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:53:57Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-22
dc.identifier45151
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5771
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá popisem přídavného modulu pro stavebnici MAT. Práce je pojata jako možný podklad pro výuku, či tvorbu elektronického výukového materiálu. V práci lze nalézt stručný popis principu fungování krokových motorů a popis modulu krokového motoru. Další částí práce je sada sedmi úloh pro modul krokový motor. Každá úloha obsahuje zadání a možné řešení s detailním popisem.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMATcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.titleStavebnice MAT - modul krokové motorycs
dc.title.alternativeMAT trainer kit - stepper motor moduleen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výpočetní a didaktické technikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s work describes additional module to MAT trainer kit. I took this work as potential material for teaching students or creating electronic educational material. In this work you can find basic principles of stepper motors and description of stepper motor module. In the next part of this work there are seven tasks for stepper motor module. Every task contains instructions and possible solution with detailed description.en
dc.subject.translatedMATen
dc.subject.translatedstepper motoren
dc.subject.translatedmotoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STAVEBNICE MAT - MODUL KROKOVE MOTORY.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Kral - ved..pdfPosudek vedoucího práce70,22 kBAdobe PDFView/Open
Kral - opon..pdfPosudek oponenta práce98,03 kBAdobe PDFView/Open
Kral - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.