Název: Znalostní podpora pro návrh systému aktivního magnetického ložiska
Další názvy: Knowledge system for design active magnetic bearing system
Autoři: Bartoň, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Horák, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5835
Klíčová slova: aktivní magnetická ložiska;znalostní systém
Klíčová slova v dalším jazyce: active magnetic bearings;knowledge system
Abstrakt: Předložená dizertační práce se zabývá shromážděním báze znalostí o magnetických ložiskách, porovnání způsobů uložení rotorů s důrazem na uložení v magnetickém poli. Práce popisuje jednotlivé části systému aktivního magnetického ložiska, které lze využít při tvorbě znalostního systému. Hlavní část práce je věnována návrhu metody postupu výpočtů pro aktivní radiální heteropolární magnetické ložisko. Výpočty se především týkají návrhu rotoru a statoru a výpočtu nosné síly. V závěru je popsán výběr materiálu pomocí materiálové databáze a popsán testovací znalostní aplikace, vytvořená na základě návrhu výpočtů z této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with assembling a knowledge base about magnetic bearings. It compares way of mounting rotors with the accent on mounting in a magnetic field. This thesis describes individual parts of magnetic bearings systems and this knowledge can be used for a knowledge system. The main part of the thesis deals with the proposal of a computational method for active radial heteropolar magnetic bearings. The computational method is mainly about the stator, rotor and calculation of supporting force. The thesis concludes with a section about selection of materials and about the testing knowledge application based on the computations described in this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dizertace_v20.pdfPlný text práce6,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Barton.pdfPosudek vedoucího práce816,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Barton.pdfPosudek oponenta práce3,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Barton.pdfPrůběh obhajoby práce791,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.