Title: Znalostní podpora pro návrh systému aktivního magnetického ložiska
Other Titles: Knowledge system for design active magnetic bearing system
Authors: Bartoň, Lukáš
Advisor: Horák, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5835
Keywords: aktivní magnetická ložiska;znalostní systém
Keywords in different language: active magnetic bearings;knowledge system
Abstract: Předložená dizertační práce se zabývá shromážděním báze znalostí o magnetických ložiskách, porovnání způsobů uložení rotorů s důrazem na uložení v magnetickém poli. Práce popisuje jednotlivé části systému aktivního magnetického ložiska, které lze využít při tvorbě znalostního systému. Hlavní část práce je věnována návrhu metody postupu výpočtů pro aktivní radiální heteropolární magnetické ložisko. Výpočty se především týkají návrhu rotoru a statoru a výpočtu nosné síly. V závěru je popsán výběr materiálu pomocí materiálové databáze a popsán testovací znalostní aplikace, vytvořená na základě návrhu výpočtů z této práce.
Abstract in different language: This thesis is concerned with assembling a knowledge base about magnetic bearings. It compares way of mounting rotors with the accent on mounting in a magnetic field. This thesis describes individual parts of magnetic bearings systems and this knowledge can be used for a knowledge system. The main part of the thesis deals with the proposal of a computational method for active radial heteropolar magnetic bearings. The computational method is mainly about the stator, rotor and calculation of supporting force. The thesis concludes with a section about selection of materials and about the testing knowledge application based on the computations described in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dizertace_v20.pdfPlný text práce6,59 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Barton.pdfPosudek vedoucího práce816,19 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Barton.pdfPosudek oponenta práce3,41 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Barton.pdfPrůběh obhajoby práce791,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.