Title: Orální historie v českém základním školství
Other Titles: Oral history in Czech elementary schools
Authors: Böhmová, Lucie
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 65-68.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6135
ISSN: 1811-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: české školství;orální historie;základní škola;dějepis;listopad 1989;normalizace
Keywords in different language: czech education;oral history;elementary school;history;November 1989;normalization
Abstract: Ve svém příspěvku popisuji využití orální historie v hodinách dějepisu v České republice. Zaměřuji se v něm na základní školství a konkrétní realizaci projektů. Hlavním přispěním orální historie do školství je možnost propojení rodiny a školy. V článku je představeno české základní školství, propojení orální historie s dějepisem, tématické oblasti a návrhy tří konkrétních projektů. První se zabývá každodenností a tedy životem v době tzv. normalizace. Druhý s názvem Staň se průzkumníkem popisuje zaznamenání historických změn prostřednictvím proměny názvů ulic. Třetí se zabývá listopadovými událostmi roku 1989 a jeho výstupem je tzv. živé muzeum. Žáci zde prezentují své znalosti a dovednosti, které získali prostřednictvím výuky. Svými výtvory pak zdobí stěny ve třídě i chodbu školy.
Abstract in different language: In my work I present possibilities of oral history usage in history lessons in the Czech Republic. I focus on primary schools and present tasks and realization of concrete projects. Main task is communication among the children and narrators, and cooperation among the families and the school. In my paper is introduced Czech elementary education, connection of oral history and history lessons, thematic areas and proposals of three concrete projects. First project is about daily life in normalization. The second one named “Become an explorer” describes record of historical changes through the street name changes. The third one deals November’s events in the 1989 and its output is “living museum”. Students present here their knowledge and skills, which they gained at the school. With their creations they decorated walls of the classes and corridors of school.
Appears in Collections:Roč. 1, č. 1 (2011)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohmova_1.pdfPlný text84,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.