Title: Separátory pro alkalické akumulátory
Authors: Pléha, David
Dvořák, Petr
Kunovjánek, Miroslav
Musil, Michal
Čech, Ondřej
Citation: Electroscope. 2012, č. 1, NZEE 2011.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo1_2012/r6c1c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/665
ISSN: 1802-4564
Keywords: separátory;alkalické akumulátory
Keywords in different language: separators;alkaline batteries
Abstract: I přes snahu většiny výzkumných center zabývajících se vývojem a výrobou akumulátorů se ještě nikomu nepovedlo nalézt „ideální“ separátor, který by bylo možné použít v jakémkoliv typu alkalického akumulátoru. Díky přesycení tuzemského i zahraničního trhu firmami nabízejícími velké množství materiálů, pro použití jako separátory, máme možnost vybírat z celé škály vzorků ten nejvhodnější pro použití v námi navrhovaném akumulátoru. Výběr se může odvíjet od základních faktorů, jako je cena nebo dostupnost, až přes specifické vlastnosti jako jsou nasákavost, pórovitost, elektrické vlastnosti a v neposlední řadě mechanická a chemická stabilita. Se zvyšováním životnosti a výkonu akumulátorů jsou na separátory kladeny stále vyšší požadavky.
Abstract in different language: Despite the effort of research centres concerning development and production of batteries all over the world, no ideal separator for all types of alkaline batteries is designed. Thanks wide range of offered materials suitable for battery separators, it can be selected the most convenient one for application in our designed alkaline accumulator. Selection depends on plenty specific features: wettability, swelling, ionic conductivity, electric resistivity, mechanical durability, chemical stability, furthermore availability on the market and price. Improvement of batteries depends apart from other things on advancing separators qualities.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)
Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c1c2.pdf146,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.