Title: Diagnostika projevu stárnutí zinkových elektrod elektrochemických zdrojů elektrické energie
Authors: Čudek, Pavel
Flodrová, Eva
Pléha, David
Citation: Electroscope. 2012, č. 1, NZEE 2011.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo1_2012/r6c1c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/677
ISSN: 1802-4564
Keywords: zinkové elektrody;skenovací elektroskopová mikroskopie;mikroskopie atomárních sil;cyklická voltametrie;povrchová diagnostika
Keywords in different language: zinc electrodes;scanning electron microscopy;atomic force microscopy;cyclic voltammetry;surface diagnostic
Abstract: Práce se zabývá diagnostikou projevu stárnutí elektrod elektrochemických zdrojů elektrické energie a vlivu složení elektrolytu na povrchovou strukturu elektrod používaných v elektrochemických zdrojích založených na systému nikl-zinek. Diagnostickými metodami umožňujícími reprodukovat změny morfologie elektrod byly rastrovací elektronová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)
Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c1c4.pdf546,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.