Title: Generátor pilotních signálů zvuku systémů PAL B, G, D, K
Authors: Linhart, Richard
Citation: Electroscope. 2012, č. 2.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/5960
ISSN: 1802-4564
Keywords: generátory signálu;pilotní signály;zvukové dekodéry;televizory
Keywords in different language: signal generators;pilot signals;sound decoders;televisors
Abstract: Článek popisuje návrh generátoru pilotních signálů pro automatickou identifikaci a nastavení režimu zvukového dekodéru TV přijímačů. Generátor může být použit pro tvorbu signálu se stereofonním a duálním zvukovým doprovodem odpovídajícím normě PAL B, G, D, K. Potřebné signály jsou generovány digitálně a fázově zavěšeny na kmitočet řádkové synchronizace. Do analogové podoby signály převádí zvláštní typ digitálně analogového převodníku. Následuje filtrace nežádoucích složek signálu a vytvoření pilotního signálu pomocí analogové násobičky.
Abstract in different language: This article presents control architecture of industrial robot Mitsubishi RV-2SDB that is integrated into Flexible Manufacturing Company. The robot handle head is equipped with air vacuum suction cups, by which the robot handles with the products. The robot is part of the Flexible Assembly Company that serves for research in the Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, and also as an educational model for students of the department. Flexible Assembly Company is the official name for the assembly line, whose role is composing well-defined components into the final product. Based on customer requirements is possible in this installation process make certain modification of control program, which also alters the appearance of the final product.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2012)
Články / Articles (KAE)
Číslo 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c3c5.pdf403,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.