Title: Porovnání motorických schopností žáků 7. a 8. tříd
Other Titles: Comparation of the kinetic performance of pupils from 7th and 8th grade classes in athletic disciplines
Authors: Lisecová, Michaela
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7074
Keywords: motorická výkonnost;žáci 7. a 8 tříd;testování;plzeňské školy
Keywords in different language: kinetic abilities;pupils from seventh and eight grades;tested;Pilsner schools
Abstract: Téma mé bakalářské práce bylo porovnání motorické výkonnosti žáků 7. a 8 tříd ZŠ v Plzni. Testovala jsem dívky a chlapce z 3 rozdílných plzeňských škol. Dosažené výkony všech žáků jsem zaznamenala, porovnala a nakonec vyhodnotila. Zjistila jsem, zda existuje rozdíl mezi výkony žáků z výběrové školy zaměřené na sport a žáků základních škol bez zaměření na sport.
Abstract in different language: The topic of my bachelors work was comparing of kinetic abilities of pupils from seventh and eight grades from primary school. I tested girls and boys from three different Pilsner schools. I registered, compared and finally analysed achieved performances of all pupils. So I found if there is a difference in performance between normal primary school and sport primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michaela Lisecova(1).pdfPlný text práce895,11 kBAdobe PDFView/Open
LISECOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce527,5 kBAdobe PDFView/Open
LISECOVA OP.pdfPosudek oponenta práce611,68 kBAdobe PDFView/Open
LISECOVA.pdfPrůběh obhajoby práce239,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.