Title: Rekreačně pohybové aktivity pro jedince s tělesným postižením v Plzeňském kraji
Other Titles: Physical handicap and recreational physical activities in the Pilsen region
Authors: Strnad, Tomáš
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7087
Keywords: tělesné postižení;aplikované pohybové aktivity;Plzeňský kraj
Keywords in different language: disability;adapted physical activity;Pilsen Region
Abstract: Téma mé bakalářské práce je Rekreační a pohybová aktivita tělesně postižených v Plzeňském kraji. Cílem bakalářské práce bylo seznámit veřejnost se situací rekreačních pohybových aktivit tělesně postižených v Plzeňském kraji. Shromážděním teoretických informací a sestavením dotazníků pro centra jsem získal důležitá data pro vyhodnocení mého šetření. Výsledkem bylo zjištění možností pohybových aktivit pro tělesně postižené v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: The topic of my thesis is Recreational physical activities for the disabled in the Pilsen region. The aim of this study was to publicize the situation of recreational physical activity disabled in the Pilsen Region. I got the important data for the evaluation of my investigation by a gathering of theoretical information and constructing questionnaires for centers. The result was the identification of options of physical activities for disabled people in the Pilsen region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Strnad - Rekreacni a pohybove aktivity pro telesne postizene v Plzenskem kraji.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
STRNAD VP.pdfPosudek vedoucího práce755,12 kBAdobe PDFView/Open
STRNAD OP.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
STRNAD.pdfPrůběh obhajoby práce226,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.