Title: Využití moderních počítačových a technologických prostředků pro sledování tréninkového procesu
Other Titles: Using modern computer technology and equipment for monitoring the training process
Authors: Matas, Jan
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7113
Keywords: pedometr;akcelerometr;GPS;sporttester;MiCoach;Nike+;pohybová aktivita;porovnání přístrojů;přesnost měření
Keywords in different language: pedometer;accelerometer;GPS;sporttester;MiCoach;Nike+;physical activity;comparison devices;measuring precision
Abstract: Cílem této bakalářské práce je především porovnání monitorovacích zařízení miCoach od firmy Adidas a monitorovacího zařízení GPS sporttesteru Forerunner 210 HR od firmy Garmin z hlediska přesnosti měření. Pro toto porovnání přístrojů byly vytvořeny testy, které lze využít i v tréninkovém procesu. V praktické části jsou prezentovány výsledky jednotlivých testů. Výsledky jsou ukázány především v tabulkovém zpracování, které jsou doplněny popisem a analýzou dat. Především byla porovnávána naměřená data z jednotlivých přístrojů a to pomocí analýzy statistického zpracování dat.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is the comparison of monitoring devices miCoach created by Adidas and GPS sporttester Forerunner 210 HR created by Garmin from the point of view of measuring precision. For the comparative study tests were set up. These tests could be used also in the training process. The practical part presents results of particular tests. The results are shown in tables connected with the description and analyse of data. Principally measured data from particular devices were compared using statistical analyse of data processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jan Matas.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
MATAS VP.pdfPosudek vedoucího práce616,15 kBAdobe PDFView/Open
MATAS OP.pdfPosudek oponenta práce868,19 kBAdobe PDFView/Open
MATAS.pdfPrůběh obhajoby práce273,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.