Title: Experimenty s termokamerou ve školské fyzice
Other Titles: Experiments with Thermocamera for School Physics
Authors: Kubecová, Magda
Advisor: Kielbusová, Zdeňka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7133
Keywords: termografie;termokamera;měření teploty;experimenty ve školské fyzice
Keywords in different language: thermography;thermocamera;temperature measurement;experiments in school physics
Abstract: V této diplomové práci se zabývám problematikou využití termokamery pro experimenty ve školské fyzice. Ačkoliv termografie je velice rychle se rozvíjející oblast fyziky, která nachází stále významnější uplatnění v mnoha aplikacích, ve školské fyzice v ČR tomuto tématu zatím nebyla věnována prakticky žádná pozornost. Jinak je tomu například v Německu, kde byla v uplynulém desetiletí prezentována na konferencích didaktiků fyziky či publikována v odborných časopisech řada prací zabývající se touto problematikou. Mým cílem tudíž bylo vytvořit materiál, kde by byly jednak stručně zmíněny fyzikální principy metody a její konkrétní aplikace, především by zde však byl uveden dostatečně podrobný návod na realizaci vybraných experimentů včetně rozboru didaktických zásad a jejich případného zařazení do hodin fyziky.
Abstract in different language: This diploma thesis is devoted to using of thermographic measurements in school physics. Practically no material about this topic was published in Czech Republic in spite of that thermography is very fast growing part of applied physics and for example in Germany, great attention was devoted to experiments with thermocamera in school physics. My aim was to prepare compact material which could be used as a some kind of manual by teachers of Czech schools interested in this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp tisk.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
Kubecova - ved..pdfPosudek vedoucího práce156,47 kBAdobe PDFView/Open
Kubecova - opon..pdfPosudek oponenta práce157,98 kBAdobe PDFView/Open
Kubecova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.