Title: Systémy hromadné obsluhy M/G/1 s prioritami
Other Titles: Priority Queueing Systems M/G/1
Authors: Sedláková, Hana
Advisor: Pospíšil, Jan
Referee: Friesl, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7144
Keywords: systémy hromadné obsluhy;systémy hromadné obsluhy s prioritami;preemtivní a nepreemtivní priority;předpisy Pollaczek-Khintchine
Keywords in different language: queueing systems;priority queueing systems;preemptive and nonpreemptive priority;Pollaczek-Khintchine Formulae
Abstract: Téma bakalářské práce jsou systémy hromadné obsluhy. Nejprve popisujeme základní informace o systémech hromadné obsluhy. Poté se zaměřujeme na systémy M/G/1, pro které platí: příchody zákazníků tvoří Poissonův proces, doby trvání obsluhy mají obecné rozdělení. V systémech mohou mít zákazníci určité priority. Systémy hromadné obsluhy s prioritami se zabýváme v druhé části práce. Nejzajímavější část této práce jsou pravděpodobně simulace procesů ve studovaných typech systémů hromadné obsluhy. Tyto simulace jsou vytvořeny v Matlabu a Simulinku.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is queueing theory that means the mathematical study of queues. We introduce basic and necessary information about queueing systems. We especially focus on the systems that have a Poisson arrival process and general service time distribution that are called M/G/1 systems. There is an option that systems have some type of priority. Priority queueing systems we study in the second part of the thesis.Probably the most interesting part of this thesis could be the simulation of the process in the studied types of queueing systems. The simulations are created in MATLAB and Simulink that is a component of MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce756,09 kBAdobe PDFView/Open
PV-Sedlakova.pdfPosudek vedoucího práce127,28 kBAdobe PDFView/Open
PO-Sedladkova.pdfPosudek oponenta práce75,48 kBAdobe PDFView/Open
O-Sedlakova.pdfPrůběh obhajoby práce31,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.