Title: Porovnání mentality Čechů a Rusů
Other Titles: Comparison the mentality of Czechs and Russians
Authors: Zeykan, Valeriya
Advisor: Urieová, Libuše
Referee: Němcová, Bohuslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7534
Keywords: mentalita;Rusové;Češi;národ;národní identita;národní charakter;národní hrdost;vlastenectví
Keywords in different language: mentality;Russians;Czechs;nation;national identity;national character;national pride;patriotism
Abstract: Bakalářská práce obsahuje popis a porovnání mentality Rusů a Čechů. Zaměřuje se na jejich kulturní a historický vývoj, který může mít vliv na utváření určitých postojů. Práce dále obsahuje statistické údaje, které pomáhají vytvořit celkový obraz o mentalitách těchto národů a porovnat je. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole se vysvětluje pojem mentalita. Druha kapitola vymezuje hlavní pojmy, jako jsou například národ, národní identita a národní charakter. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají samotným popisem mentality Rusů a Čechů. Pátá kapitola obsahuje porovnání těchto mentalit.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a description and comparison the mentality of Russians and Czechs. It focuses on the cultural and historical developments that may have an influence on the formation of specific attitudes. Thesis also contains statistical data that help to create an overall view of mentalities of these nations and compare them. The work is divided into five chapters. The first chapter explains the concept of mentality. The second chapter defines the main concepts such as nation, national identity and national character. The third and the fourth chapters deal with the the actual description of the the mentality of Russians and Czechs. The fifth chapter contains a comparison of these mentalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zeykan.pdfPlný text práce656,05 kBAdobe PDFView/Open
Zeykan1.JPGPosudek vedoucího práce325 kBJPEGThumbnail
View/Open
Zeykan - oponent1.JPGPosudek oponenta práce426,42 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Zeykan.JPGPrůběh obhajoby práce84,84 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.