Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUrieová, Libuše
dc.contributor.authorBabková, Eva
dc.contributor.refereeKorostenski, Jiří
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:50Z-
dc.date.available2012-05-29cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:50Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier51382
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7536
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je definovat předpoklady budoucího vývoje obchodních a ekonomických vztahů mezi Ruskem a Evropskou Unií na základě historických faktů a událostí, určit 'brzdy', které zabraňují rozvoji těchto vztahů a vymezit příčiny jejich vzniku. V první kapitole bakalářské práce jsou charakterizovány historické události, které ovlivnily současnou situaci, jako například mezinárodní smlouvy. Ve druhé kapitole je popsána stávající situace v obchodním a ekonomickém partnerství mezi Ruskem a Evropskou Unií. V poslední kapitole autorka chrakterizuje směry dalšího rozvoje partnerství, s ohledem na již uzavřené smlouvy a plány do budoucna. Důležitou částí práce je slovník, ve kterém je uveden český překlad klíčových výrazů. V závěru autorka shrnuje a hodnotí kladné i záporné aspekty partnerství Ruské Federace a Evropské Unie.cs
dc.format78 s. (87300 znaků), 19 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRuskocs
dc.subjectEvropacs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectekonomikacs
dc.subjectobchodcs
dc.subjectpartnestvícs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectprojektycs
dc.subjectasociacecs
dc.subjectpespektivycs
dc.titleRusko jako ekonomický a obchodní partner EU (studie s překladovým slovníkem)cs
dc.title.alternativeRussia as bussines and economic partner of EU (with dictionary)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra slovanských jazyků a obecné jazykovědycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe point of bachelor thesis is to define possible future development of bussines and economic relations between Russia nad European Union, on the basis of historical facts and events define 'brakes' which are obstructing development of these relations and specify reasons of their rise.In first chapter of bachelor thesis is characteristic of historical events which influenced present situation, for example international treaties. In second chapter is described present situation in bussines and economical partnership between Russia and European Union. In last chapter author characterizes supposed next development of partnership with regard to concluded treaties and future plans. Important part of bachelor thesis is dictionary which includes the most important terms. In conclusion author summarises and evaluates positive and negative aspects of partnership of Russian Federation and European Union.en
dc.subject.translatedRussiaen
dc.subject.translatedEuropeen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedeconomisen
dc.subject.translatedbussinesen
dc.subject.translatedpartnershipen
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedprojectsen
dc.subject.translatedassociationen
dc.subject.translatedperspectiveen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace_Eva-Babkova_2013.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Babkova1.JPGPosudek vedoucího práce318,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
Babkova - Korostenski.JPGPosudek oponenta práce129,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce103,68 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.