Title: Přípravné jednání dle \S{}114c o.s.ř.
Other Titles: Preparatory act according to § 114c Rules of Civil Procedure
Authors: Raabová, Denisa
Advisor: Kapitánová, Blanka
Svoboda, Karel
Referee: Opatrná, Milena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7986
Keywords: zásada hospodárnosti;zásada koncentrace řízení;poučovací povinnost;přípravné jednání;nařízení přípravného jednání;průběh přípravného jednání;nepřítomnost stran při přípravném jednání;příprava jednání v zahraniční právní úpravě;slovenská právní úprava přípravného jednání
Keywords in different language: The principle of cost effectiveness;The principle of concentration management responsibilities;The enlightening duty;Preparatory act according;Order of preparatory meeting;Proceeding of preparatory meeting;The no-show of participants to preparatory meeting;The preparatory meeting in other legislations;The preparatory meeting in the Slovak legislation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zásadou hospodárnosti, zásadou koncentrace řízení, poučovací povinností a přípravným jednáním dle §114c o.s.ř., zejména jeho nařízením, průběhem a právními následky spojené s nedostavením se k přípravnému jednání.
Abstract in different language: Thesis deals with the principle of cost effectiveness, the principle of concentration management responsibilities and preparatory actions under Code of Civil Procedure § 114C., Especially the regulation process and the legal consequences associated with the no-show to the preparatory meeting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raabova-Pripravne_jednani.pdfPlný text práce426,78 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Raabova.pdfPosudek vedoucího práce645,29 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Raabova.pdfPosudek oponenta práce755,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Raabova.pdfPrůběh obhajoby práce293,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.