Title: Soudní znalec se zvláštním zaměřením na civilní řízení
Other Titles: Legal expert focused on the civil procedure
Authors: Benýšek, Jan
Advisor: Ungr, Miloslav
Referee: Wipplingerová, Miloslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8000
Keywords: soudní znalec;civilní řízení;znalecký posudek
Keywords in different language: legal expert;civil procedure;expert evidence
Abstract: Práce se zaměřuje na postavení znalce v civilním řízení. Shrnuje práva a povinnosti znalce, výstupy ze znalecké činnosti, odměňování, odpovědnost znalců s přihlédnutím ke slovenské právní úpravě. Práce reflektuje současnou právní úpravu a bere v úvahu její následný vývoj.
Abstract in different language: The subject matter of the thesis is legal expert and his position in civil procedure.This thesis is based on the valid legal regulation with taking account of the future progress which is represented especially by the prepared law of subscribed experts.The last part of this thesis compares the Czech and Slovak legal regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soudni znalec se zvlastnim zamerenim na civilni rizeni_Jan Benysek_Diplomova prace_2013.pdfPlný text práce516,34 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Benysek.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Benysek.pdfPosudek oponenta práce931,13 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Benysek.pdfPrůběh obhajoby práce335,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.