Title: Notářský úřad a postavení notáře v dědickém řízení
Other Titles: Notary office and the role of the notary in probate proceeding
Authors: Heřmanová, Klára
Advisor: Opatrná, Milena
Svoboda, Karel
Referee: Kapitánová, Blanka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8018
Keywords: notář;notářský úřad;dědické řízení
Keywords in different language: notary;notary office;probate proceeding
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá notářským úřadem a dále popisuje specifickou oblast notářství, a to postavení notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení. Diplomová práce obsahuje historický vývoj notářství, popisuje notářský úřad a výkon notářství, dále se zaměřuje na postavení notáře v dědickém řízení, včetně jeho popisu a porovnání s právní úpravou ve Spolkové republice Německo a v neposlední řadě zahrnuje také srovnání současné právní úpravy postavení notáře v dědickém řízení s připravovanou právní úpravou. Cílem je poskytnout popis dané problematiky pokud možno uceleně a srozumitelně.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the notary office and then it describes the specific area of a notary such the notary's position as a court commissioner in the probate proceedings. The thesis contains the historical development of a notary, describes the notarial office and the performance of a notary, focusing on the position of a notary in probate proceedings, including its description and comparison with the legislation in Federal Republic of Germany, and not least it also includes a comparison of the current legislation of the notary´s role in probate proceeding with the forthcoming legislation. The aim is to provide a description of the problem, if possible, coherent and comprehensible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Notarsky urad a postaveni notare v dedickem rizeni.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hermanova.pdfPosudek vedoucího práce602,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hermanova.pdfPosudek oponenta práce913,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hermanova.pdfPrůběh obhajoby práce331,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.