Title: Důkazní břemeno v teorii a praxi
Other Titles: Burden of proof in theory and in practice
Authors: Prunner, Petr
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Ungr, Miloslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8021
Keywords: dokazování;důkaz;důkazní břemeno;břemeno tvrzení
Keywords in different language: proving;proof;burden of proof;burden of asserting
Abstract: Práce pojednává o stěžejním institutu civilního procesu, kterým je důkazní břemeno, a to jak z teoretického hlediska, tak i z pohledu soudní praxe.
Abstract in different language: This diploma paper has been focusing on the burden of proof from academic side on one hand and from judicial practice on the other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prunner Petr DP.pdfPlný text práce754,26 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Prunner.pdfPosudek vedoucího práce741,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Prunner.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Prunner.pdfPrůběh obhajoby práce318,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.