Title: Komparace způsobů provedení střelby na masové a výkonnostní úrovni ve fotbalu z hlediska prostoru a efektivity
Other Titles: Comparison of methods execution the shooting for mass and performance of football in terms of space and efficiency
Authors: Kučera, Petr
Advisor: Votík, Jaromír
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8044
Keywords: fotbal;střelba;masová úroveň;výkonnostní úroveň;prostor;efektivita;komparace
Keywords in different language: football;shooting;mass level;performance level;space;effectiveness;comparison
Abstract: Cílem diplomové práce bylo zjistit rozdíly ve způsobech provedení střelby na masové a výkonnostní úrovni ve fotbalu z hlediska prostoru a efektivity. V teoretickém rozboru problému byla největší pozornost věnována charakteristice současného fotbalu, střelbě a jejím determinantům a statistikám z vybrané literatury pro zajímavé srovnání s výsledky práce. Dále jsem blíže popsal metodu užitou při výzkumu diplomové práce. V praktické části jsem se zaměřil na sběr dat potřebných k šetření a jejich následnou komparaci. Nejprve jsem se věnoval zkoumaným souborům a ty vzájemně komparoval.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to investigate differences in the type of football shooting on mass and performance level, in terms of space and effectiveness. In theoretical analysis, the greatest emphasis was put on characteristics of contemporary football, shooting and its determinants and statistics from the chosen literature, which has been compared with the project results. Furthermore,the method used during the research was described into more depth. In a practical part, a focus was put on the collection of data needed for the actual research and comparison. Firstly I concentrated on the researched files, which I furthermore compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
KUCERA VP.pdfPosudek vedoucího práce578,88 kBAdobe PDFView/Open
KUCERA OP.pdfPosudek oponenta práce710,67 kBAdobe PDFView/Open
KUCERA.pdfPrůběh obhajoby práce212,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.