Title: Struktura pohybové aktivity studentů gymnázia v Rokycanech
Other Titles: Structure of physical activities for the students at Grammer school in Rokycany
Authors: Lorencová, Irena
Advisor: Valach, Petr
Referee: Klobouk, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8047
Keywords: školní režim;volný čas;krokoměr;pohyb;adolescent
Keywords in different language: school regime;leisure time;pedometer;physical activity;adolescent
Abstract: Hlavním cílem práce je monitorování a diagnostika pohybové aktivity studentů Gymnázia v Rokycanech v průběhu celodenního pohybového režimu. Práce se zaměřuje na analýzu pohybové aktivity v průběhu vyučování a ve volném čase studentů. Další snahou je poukázat na pozitivní vliv pohybu na zdraví adolescenta. Pro výzkum jsme obdrželi data od dívek a chlapců ve věku od 18-19 let. Z krokoměrů Yamax SW-70, dotazníků a on-line systému INDARES jsme získali potřebná data, která byla zpracována. Průměrný denní počet kroků za týden v průběhu měření nebyl mezi soubory chlapců a dívek statisticky významný. Chlapci, v porovnání s dívkami, vykazovali výrazné rozdíly v aktivním výdeji energie. Struktura zájmů o sportovní pohybové aktivity chlapců a dívek a jejich vykonávání se nemění v porovnání s Frömelem et al. (1999).
Abstract in different language: The aim of the thesis is monitoring and diagnostics students´physical activity at Grammar school in Rokycany during their all-day exercise regime. The thesis is focused on the analysis of physical activity during school and in students´ free time. Another aim was to show the positive impact of movement on adolescent health. For the research we received data from girls and boys aged 18 to 19 years. From the pedometers Yamax SW-70, questionnaires and on-line system INDARES we obtain the necessary data that has been processed. The research results show that the average daily number of steps per week between the sets of boys and girls is not statistically significant. Boys, compared with girls, showed a significant difference in active energy expenditure. The structure of interest in sport physical activities among boys and girls and their practising is unchanged compared with Frömel et al. (1999).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Struktura pohybove aktivity studentu Gymnazia v Rokycanech.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
LORENCOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce583,79 kBAdobe PDFView/Open
LORENCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce965,07 kBAdobe PDFView/Open
LORENCOVA.pdfPrůběh obhajoby práce219,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.