Title: Kouření a pohybová aktivita u studentů ZČU
Other Titles: Smoking and physical activity by students of UWB
Authors: Křížek, David
Advisor: Novák, Jaroslav
Referee: Čepička, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8059
Keywords: kouření;tabák;abúzus;pohyb;pohybová aktivita;sport;ZČU v Plzni;dotazník;výzkum
Keywords in different language: smoking;tobacco;abuse;movement;physical activity;sport;UWB in Pilsen;questionnaire;research
Abstract: V této výzkumné práci posuzujeme vztah mezi kouřením a pohybovou aktivitou u studentů ZČU v Plzni. V první části výzkumné práce jsme prezentovali souborný přehled obsahující relevantní informace k tématům kouření a pohybová aktivita. V dalších kapitolách popisujeme metodiku výzkumu, přehled dosavadních výzkumů a výsledky našeho výzkumu. Zjistili jsme, že neexistuje vztah mezi kouřením a pohybovou aktivitou mezi náhodně vybranými studenty ZČU v Plzni.
Abstract in different language: In this research work we assess the relationship between smoking and physical activity by students of UWB in Pilsen. The first part of the research work consists of the reports overview, which contains relevant informations on topics such as smoking and physical aktivity. The following chapters describe the research methodology, overview of existing research and results of our research. We have found out that does not exist the relationship between smoking and physical aktivity by randomly selected students of UWB in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koureni a pohybova aktivita u studentu ZCU v Plzni.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
KRIZEK David VP.pdfPosudek vedoucího práce832,77 kBAdobe PDFView/Open
KRIZEK David OP.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
KRIZEK David.pdfPrůběh obhajoby práce205,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.