Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíra
dc.contributor.authorHavlíková, Martina
dc.contributor.refereeSzachtová, Alena
dc.date.accepted2013-05-22
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:07Z
dc.date.available2012-05-26cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:07Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier51104
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8087
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je ,,Rodičovství jako smysl života." Práce se konkrétně zabývá otázkou rodičovství a existencialismu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol - rodičovství, smysl života a názory 21. století na rodičovství. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum s kvalitativní interpretací. Cílem práce je zjistit, zda rodičovství naplňuje život jedince.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrodičovstvícs
dc.subjectrodičovská identitacs
dc.subjectrodičovské postojecs
dc.subjectvýchovný procescs
dc.subjectsmysl životacs
dc.subjectevakuační vaukuumcs
dc.titleRodičovství jako smysl životacs
dc.title.alternativeParenthood as a sence of lifeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my thesis is ,,Parenthood as the meaning of life." This work specifically addresses the issue of parenting and existentialism. The theoretical part is divided into three chapters - parenthood, opinions of 21st century on parenthood. The practical part is focused on quantitative research with qualitative interpretation.en
dc.subject.translatedparenthooden
dc.subject.translatedparental identityen
dc.subject.translatedparental attitudesen
dc.subject.translatededucational processen
dc.subject.translatedmeaning of lifeen
dc.subject.translatedexistential vacuumen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Havlikova.pdfPlný text práce838,24 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,97 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce288,13 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.