Title: Politické prověrky v letech 1957-1958 na Plzeňsku
Other Titles: Purges of Class and Political Debendability in 1957-1958 in Pilsen and The Causes Leading to Their Proclamation
Authors: Kořenková, Klára
Advisor: Franc, Martin
Referee: Suk, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8135
Keywords: prověrky;třídní a politická spolehlivost;prověřovací komise;zásady prověrky;1958;reorganizace státního aparátu;Komunistická strana Československa;liberalizace;Plzeň;Československo
Keywords in different language: purges;class and political dependability;screening committee;fundamentals of purges;1958;reorganization of administrative machinery;Communist party of Czechoslovakia;liberalization;Pilsen;Czechoslovakia
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou příčin vedoucích v druhé polovině padesátých let 20. století k utužení režimu v Československu a následnému vyhlášení prověrek třídní a politické spolehlivosti. Práce je rozdělena do dvou základních okruhů: v prvním z nich je věnován velký prostor k popisu událostí, které bezprostředně vedly k utužení politiky KSČ a vyhlášení prověrky, v druhé části se autor věnuje mechanismu vyhlášení prověrek na centrální i krajské úrovni, jejich výsledku a hodnocení. Součástí druhé část je samostatná kapitola zabývající se prověrkou v plzeňských podnicích a tehdy existujících vysokých školách.
Abstract in different language: The thesis analyzes the causes that led in the second half of the fifties od the 20th century to the enhancing of the communistic regime in Czechoslovakia and it also analyzes the subsequent proclamation of the purges of class and political dependability.The thesis itself is divided into two parts: the first one describes the events that directly led to proclamation of the purges, in the second part the author deals with mechanism of the purges at central and regional level, results of the screening and its evaluation. There is a special chapter in the second part that deals with purges in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP KORENKOVA.pdfPlný text práce597 kBAdobe PDFView/Open
Korenkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Korenkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Korenkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce358,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.