Title: Konstrukce číselných oborů
Other Titles: Construction of Number Systems
Authors: Šťastná, Magdaléna
Advisor: Kašparová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8172
Keywords: konstrukce číselných oborů;Peanovy axiomy;vnoření;Dedekindovy řezy
Keywords in different language: construction of number systems;Pean´s axioms;embedding;Dedekind´s cuts
Abstract: Tato práce se zabývá metodou konstrukcí číselných oborů. Práce je členěna do 4 kapitol. V první kapitole se zabýváme zavedením přirozených čísel pomocí Peanových axiomů, kterými zavádím základní vlastnosti tohoto číselného oboru. Ve druhé kapitole definujeme celá čísla jako dvojice čísel přirozených pomocí metody vnoření komutativní pologrupy do grupy. Ve třetí kapitole se věnuji racionálním číslům a jejich konstrukci pomocí celých čísel. Jedná se o zavedení racionálních čísel jako dvojic celých čísel. V poslední čtvrté kapitole se věnujeme reálným číslům, jejichž konstrukce se provádí metodou Dedekindových řezů. V této kapitole je také zmínka o oboru iracionálních čísel jako o rozdílu množin reálných a racionálních čísel.
Abstract in different language: The thesis deals with the method of construction of numerical domains. The thesis is divided into four chapters. In the first chapter, we occupy ourselves with an implementation of natural numbers with the aid of Pean?s axioms, which I implement the basic characteristics of the domain with. In the second chapter we define the integer domain as pairs of natural numbers via method of embedding of Abelian half-group into group. In the third chapter I devote myself to the rational domain and its construction with the help of integer numbers. The issue is an establishment of rational numbers as pairs of integer numbers. In the last chapter we deal with the real domain whose construction is made by the method of Dedekind?s cuts. There is also a reference to the real domain as a difference between sets of real and rational numbers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace M. STASTNA.pdfPlný text práce731,03 kBAdobe PDFView/Open
hodnoc_stastna.pdfPosudek vedoucího práce43,08 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Stastna.pdfPosudek oponenta práce44,98 kBAdobe PDFView/Open
Stastna - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.