Title: Úloha generálního tajemníka OSN v mírových misích OSN
Other Titles: The role of the UN Secretary General in UN peace operations
Authors: Ouzká, Tereza
Advisor: Mrázek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8187
Keywords: Organizace spojených národů;generální tajemník;mírové operace;Rada bezpečnosti;Valné shromáždění;použití ozbrojené síly
Keywords in different language: United nations;general secretary;peace operations;Security council;General assembly;use of force
Abstract: Tato práce je zaměřenena na úlohu generálního tajemníka v mírových misích OSN a vymezuje jeho postavení vůči ostatním hlavním orgánům OSN. Vyjmenovává jeho konkrétní pravomoce a jejich právní základ. Tato práce dále hodnotí úspěšnost vybraných mírových misí. Zjištěné poznatky dokládají, že generální tajemník plní v této roli převážně administrativní a zajišťovací funkci, přičemž jeho vliv na podobu a mandát mise je pouze nepřímý.V závěru tato práce uvádí, že autorizace mírových misí podléhá schválení členů Rady bezpečnosti a jejich zájmům.
Abstract in different language: This thesis elaborates upon the role of Secretary General in UN peace operations and specifies his functions with respect to other principal UN organs. This work enumerates his responsibilities and explains their legal basis. This thesis also addresses the effectiveness of selected peace operations. The evidence presented in this paper indicates that the Secretary General plays primarily an administrative and maintenance role in the process, whereas his influence with regard to the nature and the mandate of specific missions is only informal. Finally, this thesis concludes that the authorization of peace operation is dependent on the interests of members of the UN Security Council.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OuzkaDP.pdfPlný text práce531,77 kBAdobe PDFView/Open
Ouzka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce890,57 kBAdobe PDFView/Open
Ouzka - oponent.pdfPosudek oponenta práce544,42 kBAdobe PDFView/Open
Ouzka 1.pdfPrůběh obhajoby práce785,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.