Title: Životní prostředí: hlavní aktuální problémy ve Francii
Other Titles: Environment: major current problems in France
Authors: Gebrová, Simona
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8539
Keywords: životní prostředí;Francie;ochrana přírody;znečištění vzduchu;znečištění vody;znečištění půdy;geneticky modifikované organismy;hluk
Keywords in different language: environment;France;protection of nature;air pollution;water pollution;soil pollution;genetically modified organisms;noise
Abstract: Cílem této práce je popsat co nejkomplexněji aktuální stav životního prostředí ve Francii a představit zásadní problémy s ním spojené.Práce je doplněna tématickým slovníkem.
Abstract in different language: The objective of this thesis is to describe in the best way the current situation of the environment in France and introduce major problems associated with it. The work is complemented by a thematic dictionary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Gebrova.pdfPlný text práce763,29 kBAdobe PDFView/Open
Gebrova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce785,9 kBAdobe PDFView/Open
Gebrova_oponent.PDFPosudek oponenta práce546,79 kBAdobe PDFView/Open
Gebrova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce421 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.