Title: Praktický průvodce francouzskými neziskovými organizacemi
Other Titles: Practical guide of non-profit organizations in France
Authors: Mrázová, Jana
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8544
Keywords: nezisková organizace;dobrovolná činnost;stanovy;zisk;financování;účel;zodpovědnost;lidské zdroje;dobrovolník
Keywords in different language: non-profit organization;voluntary activity;statutes;profit;financing;purpose;responsibility;human ressources;volunteer
Abstract: Tato práce má za cíl analyzovat založení a chod francouzských neziskových organizací, vysvětlit zdroje, ať už lidské nebo finanční, a představit různé typy těchto organizací. Je doplněna několika přílohami, kde je uveden tematický glosář.
Abstract in different language: Target of the thesis is to analyse the establishment and the functioning of the French non-profit organizations, explain the ressources, human or financial, and present the different types of these organizations. It is completed by several appendices and the thematic glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Association loi 1901.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce745,3 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova_oponent.PDFPosudek oponenta práce565,43 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce374,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.