Title: Holocaust ve francouzské literatuře
Other Titles: Holocaust in French literature
Authors: Dolejšová, Dagmar
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Divišová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8546
Keywords: holocaust;šoa;Mein Kampf;Adolf Hitler;Jonathan Littell;vyhlazení;Árijec;Židé
Keywords in different language: holocaust;Shoah;Mein Kampf;Adolf Hitler;Jonathan Littell;extermination;Aryan;Jews
Abstract: Náplní této bakalářské práce je získat ucelený obraz problematiky holokaustu na základě dvou významných literárních děl: prvním jsou Laskavé bohyně od Jonathana Littella, druhým pak Mein Kampf Adolfa Hitlera. Práce je rozdělena do dvou velkých kapitol, z nichž jedna pojednává o teoretickém základu holokaustu a druhá o praktické stránce věci, stále na základě dvou výše zmíněných děl.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to to get a comprehensive picture of the issue of Holocaust based on two significant literary works: the first is The Kindly Ones by Jonathan Littell, the second is Mein Kampf by Adolf Hitler. The work is divided into two major sections, the one discusses the theoretical basis of the Holocaust, the other the practical side, still on the basis of the above-mentioned books.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dagmar Dolejsova.pdfPlný text práce579,34 kBAdobe PDFView/Open
Dolejsova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce499,04 kBAdobe PDFView/Open
Dolejsova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Dolejsova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce762,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.