Title: Vlastnosti heterogenních svarových spojů ocelí COST F a 27NiCrMoV15-6 s mezivrstvou používaných pro rotory parních turbín v energetickém průmyslu
Other Titles: Properties of heterogenous welded joints composed of COST F and 27NICrMOV15-6 steels with interlayer used for steam turbines rotors in the field of electric power industry
Authors: Boháč, Josef
Advisor: Jandová, Dagmar
Zedník, Václav
Referee: Folková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8618
Keywords: žáropevná ocel;rotor parní turbíny;heterogenní svarový spoj;mechanické zkoušky;strukturní analýza;numerické simulace;tepelné zpracování
Keywords in different language: heat-resistant steel;steam turbine rotor;heterogeneous welded joint;mechanical tests;structural analysis;numerical simulations;heat treatement
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou vlastností heterogenního svarového spoje oceli COST F s nízkolegovanou ocelí 27NiCrMOV15-6, které se používají pro rotory parních turbín. Byla provedena měření mechanických vlastnosti a studium struktury základních a přídavných materiálů pomocí světelné i elektronové mikroskopie. Práce obsahuje výsledky numerických simulací procesu svařování a tepelného zpracování vytvořených v programu SYSWELD. Je zde uveden návrh indukčního tepelného zpracování vícevrstvých svarových spojů.
Abstract in different language: Diploma thesis engage in properties of the heterogenous welded joints composed of COST F steel and low-alloyed steel 27NiCrMOV15-6 used for steam turbine rotors construction. Mechanical tests with light and electrone microscope structural analysis were made for both main and filler materials. Thesis includes a numerical simulation resuslts of welding and heat treating performed by the SYSWELD software. An alternative electromagnetic induction heat treating method for multipass welds is included.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_J_Bohac.pdfPlný text práce875,56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hodnoceni_Bohac.tifPosudek vedoucího práce140,2 kBTIFFView/Open
OP_Bohac.tifPosudek oponenta práce187,02 kBTIFFView/Open
Prubeh_Bohac.tifPrůběh obhajoby práce41,11 kBTIFFView/Open
Bohac.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP213,04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.