Title: Vývoj mikrostruktury vícefázové oceli s TRIP efektem
Other Titles: Development of multi-phase microstructure of steel with TRIP effect
Authors: Průcha, Vojtěch
Advisor: Kučerová, Ludmila
Jirková, Hana
Referee: Houdková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8620
Keywords: TMZ;TRIP oceli;prodleva v bainitické oblasti
Keywords in different language: Thermo-mechanical treatment;TRIP;bainitic hold
Abstract: Práce se zabývá rozborem mikrostruktur získaných netradičními režimy TMZ oceli s TRIP efektem. Cílem této práce je navrhnout a otestovat novou strategii zpracování, kde je časově náročná prodleva v bainitické oblasti nahrazena kontinuálním ochlazováním. Výsledné mikrostruktury byly analyzovány pomocí světelné, skenovací konfokální a skenovací elektronové mikroskopie. Množství zbytkového austenitu byla stanovena pomocí RTG difrakční fázové analýzy. Mechanické vlastnosti byly stanoveny tahovou zkouškou a měřením tvrdosti. Novou strategií termomechanického zpracování se dosáhlo v konečném výsledku meze pevnosti v tahu nad 1000MPa s tažností nad 20%.
Abstract in different language: The work deals with the analysis of microstructures obtained by non-traditional modes TMZ steel with TRIP effect. The aim of this work is to design and test a new processing strategy in which the time consuming bainitic hold is replaced by continuous cooling. The resulting microstructures were analysed with the help of light, scanning confocal microscopy and scanning electron microscopy. The amount of retained austenite was established by X-ray diffraction phase analysis. Mechanical properties were determined by tensile testing and hardness measurement. The new strategy of thermo-mechanical treatment resulted in ultimate strengths above 1000MPa with ductility above 20%.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP final.pdfPlný text práce6,26 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Prucha.tifPosudek vedoucího práce50,52 kBTIFFView/Open
OP_Prucha.tifPosudek oponenta práce139,71 kBTIFFView/Open
Prubeh_Prucha.tifPrůběh obhajoby práce39,44 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.