Title: Měření mechanických vlastností konstrukčních materiálů s využitím optických metod měření deformace
Other Titles: Measurement of Mechanical Properties of Structural Materials Using Optical Strain Measurement Methods.
Authors: Soukup, Karel
Advisor: Mentl, Václav
Džugan, Jan
Referee: Nový, Zbyšek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8623
Keywords: univerzální trhací stroj;deformace;prodloužení;tahový diagram;zkušební tyč;extenzometr;optické průtahoměry;mechanické průtahoměry;tenzometrický snímač;kapacitní snímač;laserový snímač;video-extenzometr;digitální obrazová korelace
Keywords in different language: universal tensile testing machine;deformation;extension;tension diagram;test bar;extensometer;optical extensometer;mechanical extensometers;tensometric extensometer;capacitive extensometer;laser extensometer;video-extensometer;digital image correlation
Abstract: Diplomová práce se zabývá problémem měření podélných deformací zkušební tyče u zkoušky tahem. Záznamy deformací byly provedeny pomocí optických a mechanických metod. Ze záznamů měření jednotlivých zkoušek bylo provedeno výsledné zhodnocení. Jednotlivé metody záznamu deformací byly porovnány.
Abstract in different language: This thesis addresses the problem of measuring the longitudinal deformation of the test bars for tensile testing. Logs deformations were performed using optical and mechanical methods. From the measuring results of the tests were performed resulting evaluation. Individual recording methods deformations were compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Karel SOUKUP - Mereni mechanickych vlastnosti konstrukcnich materialu s vyuzitim optickych metod mereni deformace.pdfPlný text práce15,83 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Soukup.tifPosudek vedoucího práce51,23 kBTIFFView/Open
OP_Soukup.tifPosudek oponenta práce129,79 kBTIFFView/Open
Prubeh_Soukup.tifPrůběh obhajoby práce44,16 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.