Title: 5-ti osé obráběcí centrum s max. průměrem stolu nebo obrobku 1200 - 1500 mm
Other Titles: 5-axes Machining Centre with Max. Diameter of the Workpiece or Table of 1200 - 1500 mm
Authors: Heller, Štěpán
Advisor: Hudec, Zdeněk
Mindl, Jiří
Referee: Varvařovský, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8711
Keywords: pětiosé obráběcí centrum;otočný stůl;frézovací hlava;rám stroje;frézování;soustružení
Keywords in different language: five-axis centres;rotary tables;milling head;machine frame;milling;turning
Abstract: Diplomová práce obsahuje posouzení použití strojů se stolem naklápěcím a otočným a strojů se stolem pouze otočným doplněných frézovací hlavou. Dále pak návrh nové koncepce stroje a jeho hodnocení v závislosti na hmotnostech pohyblivých částí, dynamické stabilitě, celkové hmotnosti a dědičnosti konstrukce.
Abstract in different language: The thesis includes an assessment of machines with 2-axis rotary tables and machines with rotary tables and milling head. The new concept machine is designed. Variants of new concept are compared. Base of the comparing are dynamic stability, weight of moving parts, general weight, use of original parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Heller.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Heller.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Heller.pdfPosudek oponenta práce598,43 kBAdobe PDFView/Open
Heller.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.