Title: Radikální husité a jejich význam v husitském hnutí
Other Titles: Radical Hussites and Their Contribution to Hussite Movement
Authors: Švehlová, Pavla
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8838
Keywords: husitství;radikální husité;orebité;táborité;spanilé jízdy;chiliasmus;bitva u Lipan
Keywords in different language: hussitism;radical hussites;orebit brotherhood;taborit brotherhood;graceful rides;chiliasm;battle of Lipany
Abstract: Bakalářská práce se zabývá radikálním husitstvím v Čechách především s ohledem na postavení, význam a vnitřní strukturu radikálních složek husitského hnutí. Husitství je důležitým mezníkem jak českých, tak i evropských dějin, během něhož se odehrálo mnoho změn na politické, ekonomické, sociální a zejména náboženské úrovni. V závěrečné práci je pozornost blíže zaměřena na sociální, politické a náboženské předpoklady vzniku radikálního husitství, stručné představení celkového husitského hnutí, jeho příčin a vzniku. Dále jsou zde rozebírány dvě jednotlivé radikální frakce (táborité a orebité), poté jejich vztah a poměr k ostatním kališnickým skupinám a k římské církvi. Závěr je věnován rozhodující bitvě u Lipan a následnému pádu radikálního proudu husitství.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis is concerned with the radical Hussite fractions in Bohemia with emphasis on their characteristics, historical importance and inner structure of the radical troops. The Hussite movement was a political, economical, social and especially religious milestone in the Czech and European history. This thesis depicts the social, political and religious conditions for the uprise of the radical Hussite fractions and presents the movement as a whole and the reasons for its expansion, too. Furthermore, two radical fractions (Taborit and Orebit brotherhoods) have been extensively described, their relation to the other, less radical, Hussite fractions, and to the Roman Catholic Church. The end of this work was dedicated to the final battle of Lipany and the fall of the radical Hussite fractions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp radikalni husite.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Svehlova_Suchanek.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
svehlovaP_Kodet.rtfPosudek oponenta práce50,25 kBRTFView/Open
Svehlova_Pavla.pdfPrůběh obhajoby práce529,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.