Title: Zařazování úloh vyskytujících se ve výzkumech PISA do matematického vzdělávání
Other Titles: Including of PISA research math problems into mathematics education
Authors: Rozhoňová, Iveta
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8956
Keywords: výzkum PISA;matematická gramotnost;slovní úloha
Keywords in different language: PISA research;numeracy;word task
Abstract: V teoretické části své diplomové práce se zabývám charakteristikou výzkumu PISA, strukturou testových otázek a podrobnými výsledky českých žáků ve výzkumu z roku 2009. Cílem praktické části bylo vytvořit vlastní úlohy a za použití různých metod a forem práce žáky pátého ročníků s úlohami seznámit. V závěru jsem činnosti žáků analyzovala.
Abstract in different language: The introduced diploma thesis deals with the character of PISA research, with the structure of tested questions and detailed outcomes of Czech students in the exploration from the fact-finding year 2009. Aim and target of the practical part was to create my own tasks and implement them by using different methods and forms of teaching to introduce tasks to students of the fifth grade. At the end of my thesis I analyzed and assembled the review of their working.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Iveta Rozhonova 2013.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Rozhonova - ved..pdfPosudek vedoucího práce120,57 kBAdobe PDFView/Open
XVI. Oponentni posudek diplomove prace_ Rozhonova.pdfPosudek oponenta práce45,46 kBAdobe PDFView/Open
Rozhonova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce52,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.