Title: Funkční myšlení v matematice 1. stupně
Other Titles: Functional thinking in primary school mathematics
Authors: Žibrická, Dana
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8958
Keywords: funkční myšlení;matematika;úlohy na rozvoj funkčního myšlení;analýza učebnic;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: functional thinking;mathematics;types of tasks for developing functional thinking;analysis of textbooks;first stage of elementary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem funkčního myšlení v matematice na 1. stupni základní školy. Popisuje několik typů úloh na rozvoj funkčního myšlení. Analýza učebnic ukazuje, kolik takových úloh se vyskytuje v učebnicích pro 1. stupeň. Praktická část je zaměřena na realizaci několika úloh na rozvoj funkčního myšlení se žáky na 1. stupni základní školy.
Abstract in different language: This thesis deals with development of functional thinking in primary school mathematics. There are mentioned several types of tasks for developing functional thinking in this document. The analysis of textbooks has revealed the portion of this kind of tasks in the primary school textbooks of mathematics. The practical section is focused on the development of functional thinking by the pupils at primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Funkcni mysleni v matematice 1. stupne.pdfPlný text práce5,99 MBAdobe PDFView/Open
Zibricka - ved..pdfPosudek vedoucího práce122,59 kBAdobe PDFView/Open
Zibricka - opon..pdfPosudek oponenta práce154,5 kBAdobe PDFView/Open
Zibricka - prot..pdfPrůběh obhajoby práce51,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.