Title: Kašpar Ladislav Stehlík, plzeňský astronom přelomu 16. a 17. století
Other Titles: Kašpar Ladislav Stehlík, astronomer of Pilsen at the turn of the 16. and 17. century
Authors: Mollerová, Marie
Advisor: Randa, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8963
Keywords: astronomie;přelom 16. a 17. století;kalendáře;Kašpar Ladislav Stehlík;Stehlíkovy kalendáře;hospodářské kalendáře;hvězdářské kalendáře
Keywords in different language: astronomy;turn of the 16th and 17th century;calendar;Kašpar Ladislav Stehlík;Stehlík´s calendars;astronomical calendars;economic calendars
Abstract: Cílem mé diplomové práce je zmapovat činnost plzeňského astronoma přelomu 16. a 17. století Kašpara Ladislava Stehlíka a přiblížit astronomii na přelomu 16. a 17. století jak u nás, tak i ve světě. Hlavní činnost Kašpara Ladislava Stehlíka byla ve vydávání kalendářů.
Abstract in different language: The goal of my thesis is to map the activity of the astronomer turn 16th and 17th century Kašpara Ladislava Stehlíka and zoom in on astronomy to turn 16th and 17th century for both us as well as in the world. Main activity of Kašpar Ladislav Stehlík has been to issue calendars.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaspar Ladislav Stehlik, plzensky astronom prelomu 16. a 17. stoleti.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
Mollerova - ved..pdfPosudek vedoucího práce193,51 kBAdobe PDFView/Open
Mollerova - opon..pdfPosudek oponenta práce245,59 kBAdobe PDFView/Open
Mollerova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.