Title: Kurzwörter in der deutschen Presse
Other Titles: Abbreviations in german press
Authors: Kučera, Vít
Advisor: Menclová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9064
Keywords: zkratka;slovotvorba
Keywords in different language: abbreviation;word formation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zkratkovými slovy a jejich tvorbou v německém jazyce. Práce byla zaměřena na typy zkratkových slov, jejich četnost a slovotvorbu. V první části práce nejsou popsána jen zkratková slova, ale také jsou doplněna o gramatiku, pravopis, jejich dělení a zvláštnosti v jejich tvorbě.
Abstract in different language: This bachelors thesis deals with an acronyms and their formatiion in German language. The bachelors thesis is given to types of acronyms, their frequency and a word formation. In the first part bachelors thesis isnt define only acronyms, but grammar, orthography, their division and speciality too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KUCERA.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
kucera_vp.pdfPosudek vedoucího práce443,91 kBAdobe PDFView/Open
kucera_op.pdfPosudek oponenta práce268,3 kBAdobe PDFView/Open
kucera_obh.pdfPrůběh obhajoby práce139,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.