Title: Grafické nadstavby použitelné pro .net framework
Other Titles: Graphical libraries for .net framework
Authors: Pokorný, Jan
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Křibský, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9385
Keywords: grafika;nadstavby;knihovna;platformy;.NET;framework;Mono;DotGNU;C#;programování;srovnání
Keywords in different language: graphics;library;platforms;.NET;framework;Mono;DotGNU;C#;programming;comparison
Abstract: Tato bakalářská práce prozkoumává dostupné grafické nadstavby pro jazyk C# a porovnává jejich využitelnost z hlediska uživatelské a programátorské přívětivosti. Dále zjišťuje podporu jednotlivých knihoven i na multiplatformních frameworcích, jako je Mono Project a DotGNU a uvádí pro ně i alternativní vývojová prostředí.
Abstract in different language: This work explores the available graphics extensions for C# and compares their applicability in terms of programming and user-friendliness. Further the work finds support each library to multiplatform frameworks, such as the Mono Project and DotGNU and provides an alternative development environments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokorny_Jan_BP_E10B0386P.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
053422_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,55 kBAdobe PDFView/Open
053422_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,79 kBAdobe PDFView/Open
053422_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce164,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.