Title: Hanuš Zápal a jeho školní budovy
Other Titles: Hanuš Zápal´s school buildings
Authors: Zívalová, Kristýna
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9609
Keywords: Hanuš Zápal;školní budovy;školství;Plzeň;moderní umění
Keywords in different language: Hanuš Zápal;school buildings;school system;Pilsen;modern art
Abstract: Diplomová práce se zabývá projekty staveb významného plzeňského architekta Hanuše Zápala, jednoho z hlavních představitelů moderních uměleckých směrů začátku 20. století, jako byl např. kubismus nebo rondokubismu. Hlavní téma práce sleduje školní budovy, které projektoval v Plzni a mimo ni. Popisuje jejich stavbu, slavnostní otevření a další roky existence škol, které byly do budov umístěny. Vedlejší téma se zabývá školstvím v Plzni po první světové válce a přibližuje další plzeňské budovy, které Zápal projektoval.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the projects of buildings projected by the Pilsen's famous architect Hanuš Zápal, one of the main representatives of modern arts in the beginning of the 20th century, such as cubism and rondocubism. The main theme of the thesis follows Zápal's projects of school buildings in Pilsen and other places. It describes their construction, opening ceremony and the following years of the schools that were placed in those buildings. Secondary theme concerns the school system in Pilsen after the WWI and it describes other Pilsen buildings projected by Zápal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Zivalova VP.PDFPosudek vedoucího práce600,59 kBAdobe PDFView/Open
Zivalova OP.PDFPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Zivalova P.pdfPrůběh obhajoby práce41,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.