Title: Plzeňská papírna rodiny Piette
Other Titles: The Pilsner Papermill of the Family Piette
Authors: Sýkorová, Kateřina
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9615
Keywords: papír;papírna;rodina Piette;Plzeň;Křižík-Piette oblouková lampa;výroba papíru;Ludvík Piette;papírenství
Keywords in different language: paper;papermill;Piette family;Pilsen;Křižík-Piette arc lamp;paper production;Ludvík Piette;papermaking
Abstract: Diplomová práce se zabývá plzeňskou papírnou rodiny Piette. V teoretické části bylo nutno vytvořit přehled o pokroku v papírenství a použití různých materiálů pro jeho výrobu. Dále se práce věnuje rozšíření výroby papíru na evropské úrovni a také v českém prostředí. Hlavní část práce je zaměřena na historii rodiny Piette, především pak na činnost plzeňské papírny ve vztahu k rodině Piette. Závěrečná část se zabývá novějšími dějinami papírny do roku 1946.
Abstract in different language: This master thesis deals with the Pilsen mill of family Piette. In the theoretical part was necessary to create a complete summary of the progress in papermaking and the use of different types of materials for its production. The thesis is devoted to expanding of paper production at the European level and also in the Czech environment. The main part focuses on the history of Piette family, especially the activities of Pilsen mill in relation to Piette family. The final section deals with newer history of the mill to the 1946.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plzenska papirna rodiny Piette - Katerina Sykorova.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Sykorova V.pdfPosudek vedoucího práce110,07 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova O.pdfPosudek oponenta práce108,75 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.