Title: Česká otázka na scéně plzeňského divadla v letech 1865 - 2010
Other Titles: "Czech cause" on the stage of Pilsen Theatre 1865 - 2010
Authors: Houda, Jakub
Advisor: Kumpera, Jan
Kumpera, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9616
Keywords: česká otázka;Plzeň;divadlo;drama
Keywords in different language: czech cause;Plzeň;theatre;drama
Abstract: Práce se zabývá problematikou české otázky v Plzni a plzeňském českém divadle. Statisticky zpracovává a hodnotí dramatu, která se české otázce věnovala a analyzuje plzeňský tisk. Rozebírá také celkovou kulturní situaci v Plzni od 60. let 19. století do konce 2. světové války.
Abstract in different language: The thesis deals with the question of the Czech cause in Plzeň and the city?s Czech theatre. It analyses and evaluates plays devoted to the Czech cause and scrutinises the press responses. It also discusses culture in Plzeň between 1860s and the end of the Second World War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplo_Jakub_HOUDA.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
Houda V.pdfPosudek vedoucího práce124,7 kBAdobe PDFView/Open
Houda O.pdfPosudek oponenta práce40,47 kBAdobe PDFView/Open
Houda P.pdfPrůběh obhajoby práce36,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.