Title: Obora a kostel Všech svatých v Horšově
Other Titles: Park and the Church of All Saints in Horšov
Authors: Ledvinová, Jarmila
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9628
Keywords: Horšov;kostel;obora;naučná stezka;pracovní listy;Trauttmansdorffové;Annaburg;statek
Keywords in different language: Horšov;church;deer-park;nature trail;workbook;Trauttmansdorff;Annaburg;farm
Abstract: Práce zahrnuje kapitoly o historii kostela Všech svatých, obory i samotného Horšova. Dále mapuje současný stav památek, jejich vývoj a plány do budoucna. Současný stav památek dokumentuje na základě velkého množství fotografií. Diplomová práce obsahuje praktickou část, která je ve formě pracovního sešitu a slouží jak dětem tak i dospělým.
Abstract in different language: The thesis includes particular chapters, all of them dealing with the history of the All Saints´ Church, deer-park and the village Horšov. Next it presents the contemporary situation of historical sights, their changes, their development and plans for the future. The current situation of historic landmarks is described by lots of photographs. My diploma thesis contains the practical part which serves as the extension of the nature trail running through the deer-park. This practical part is in the form of workbook and it can be used not just by children, but also adults.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP J. Ledvinova 2013.pdfPlný text práce6,6 MBAdobe PDFView/Open
Ledvinova V.pdfPosudek vedoucího práce68,87 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova O.pdfPosudek oponenta práce85,79 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova P.pdfPrůběh obhajoby práce46,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.