Title: Využití historie Karlovarského kraje ve výuce vlastivědy na 1. stupni
Other Titles: Using the history of the Karlovy Vary Region in teaching of history for primary school
Authors: Malčánková, Dominika
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9630
Keywords: vlastivěda;organizační formy;vyučovací metody;historie města;památky
Keywords in different language: history;organization forms;teaching methods;history of town;sights
Abstract: V závazném školském dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní školství se vyskytuje oblast Člověk a jeho svět. Tato oblast se také věnuje okruhu Místo, kde žijeme. Tato diplomová práce se zabývá jedním ze způsobů zavádění učiva o místním regionu. Učiteli umožňuje využít souhrnných informací o místním regionu při zavádění učiva o Místě, kde žijeme.
Abstract in different language: The obligatory education document Framework Educational Programme for basic education contains area Human and his world. This area is also pursues area Place where we live. This thesis deals with one way of implementing the curriculum of the local region.This thesis allows teachers to take advantage of summary information on the implementation of the curriculum of the place where we live.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti historie Karlovarskeho kraje ve vyuce vlastivedy na 1. stupni.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Malcankova V.pdfPosudek vedoucího práce163,58 kBAdobe PDFView/Open
Malcankova O.pdfPosudek oponenta práce117,59 kBAdobe PDFView/Open
Malcankova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.