Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVýchodská, Helena
dc.contributor.authorKruftová, Kateřina
dc.date.accepted2013-05-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:58Z
dc.date.available2011-11-28cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-22
dc.identifier55408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9640
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá prehistorií Plzně. Popisuje činnost nejvýznamnějších osobností, které se plzeňským pravěkem zabývaly a chrakterizuje vývoj pravěkých období v Plzni. Obsahuje také pracovní listy, didaktické hry a mapu njevýznamnějších plzeňských lokalit pro výuku regionálních dějin pravěku na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií.cs
dc.format63 s. (87 772 znaků) xxiii s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpravěkcs
dc.subjectPlzeňcs
dc.subjectarcheologiecs
dc.subjectdidaktická aplikacecs
dc.titlePravěká Plzeň. Vybrané kapitoly z prehistorické archeologie s didaktickou aplikacícs
dc.title.alternativePrehistoric Pilsen. Chosen chapters from prehistoric archeology with didactic applicationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra historiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the prehistory of Pilsen. Describes the activities of the most significant personalities that be concerned with Pilsen prehistory and characterize the process of prehistoric period in Pilsen. Also contains worksheets, educational games and a map of the most important sites for teaching Pilsen Regional Prehistory in primary and lower grades of secondary grammar - schools.en
dc.subject.translatedprehistoryen
dc.subject.translatedPilsenen
dc.subject.translatedarcheologyen
dc.subject.translateddidactic applicationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce13,06 MBAdobe PDFView/Open
Kruftova V.pdfPosudek vedoucího práce99,23 kBAdobe PDFView/Open
Kruftova O.pdfPosudek oponenta práce175,87 kBAdobe PDFView/Open
Kruftova P.pdfPrůběh obhajoby práce30,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.